Your browser does not support JavaScript!
景文科技大學應用外語系
歡迎光臨應用外語系
首頁 > 教學設備
教學設備

教學資源  Resources

 ◆ 專業教學教室

        語言及視聽教室:15間最完善設備的多媒體數位語言及視聽教室,提供學生最優良的外語學習環境。

 
 
 
 
 
 
 
 
   

 ◆ 口譯教室

        口譯教室:於民國92年完成,為全國首屈一指的設備。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ◆ 自學中心
       自學中心:藉由聽、說、讀、寫、自學教材的提供,提升學生的學習興趣及英語能力,期望在有限的空間裡,發揮最大功能效益。
 
 
 
 
 
 
 
 ◆ 系辦公室擺設
        系辦公室:系辦公室洽公或是跟老師開會討論要事、聊天,皆有良好的空間。 
       
 
 
 
 
 
 
 
 ◆ 情境教室
        情境教室情境教室提供一個真實情境的空間,讓學生在校就能身歷其境。